O projektu

NOVODOBÁ FORMA BYDLENÍ - BYTOVÉ DRUŽSTVO

Comeback družstevního bydlení má pevné racionální základy. Pramení především z recese na trhu rezidenčního bydlení, která měla za následek pokles poptávky po nových bytech do osobního vlastnictví.

Nová investorská družstva se od klasického developerského projektu liší zejména formou financování a formou prodeje podílů, kde za minoritní část ceny bytu je možné bydlet. Zároveň je možné pojmout koupi členského podílu jako výhodnou investici. Taktéž jde o způsob, jak realizovat investiční záměr výstavby bytů bez finančních nákladů na vložení equity, čehož výsledkem je v konečném důsledku nižší cena bytu. Investici řídí představenstvo družstva volené jeho členy, kteří jsou budoucími majiteli bytů. Bezpečnostní mechanismy zakotvené ve stanovách družstva a úvěrové smlouvě s financující bankou vylučují možnost družstvo vytunelovat.


Hlavní výhody bytového družstva:

  • neplatíte daň z převodu nemovitosti 3%
  • neplatíte za odhad nemovitosti cca 5.000,-
  • rychlý prodej – není nutný zápis do katastru nemovitostí
  • nepotřebujete kupní smlouvu
  • odborná správa domu
  • nízká cena bytu

                        Pro více informací o výhodách bytového družstva navštivte naše informační centrum nebo volejte 606 766 060!